Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Vrijwilligers gezocht !

Herhaaldelijk ziet u in dit medium oproepen voor vrijwilligers voorbijkomen. Echter het resultaat op deze oproepen is op zijn minst mager te noemen.
Onze vereniging de KBO-Oudenbosch is een vereniging die voor het succes afhankelijk is van de inzet van vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging KBO-Oudenbosch.
Het huidige korps vrijwilligers is in meerderheid de 70 en meestal de 75 ruimschoots gepasseerd.
Het is daarom niet meer dan logisch dat we op zoek zijn naar 60 plussers die net de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en zich beraden hoe hun vrije tijd zinvol in te vullen.
Uw vereniging is dan ook op zoek naar:
  • een gastvrouw of gastheer die de plaats van Stiena Jongenelen wil gaan innemen, omdat Stiena heeft aangegeven op het einde van het jaar te willen stoppen.
  • belastinginvullers die de plaatst willen innemen van Ton Korpel en Ted Meeuwsen als zij besluiten te gaan stoppen. Beide heren zijn inmiddels bijna 80 jaar!!
  • aspirant bestuursleden. De bedoeling is dat u als aspirant-lid meedraait in het bestuur en op termijn de plaats inneemt van een van de huidige bestuursleden.
  • een of meerdere leden voor de werkgroep Nieuw Elan. Deze werkgroep, die inmiddels 12 jaar actief is houdt zich bezig met het organiseren van extra activiteiten zoals iPad cursussen, dagreizen, en wat al niet meer. We denken hierbij ook aan meerdaagse reizen zoals bv. door de KBO-Hoeven of Etten Leur worden georganiseerd.

Als u belangstelling heeft voor een van de genoemde functies neem dan contact op met de secretaris. Zijn gegevens staan hier onder.

 

Secretariaat:
Wilgenstraat 16
4731 BK Oudenbosch
Telefoon: 0165-321420
E-mail:
secretaris@kbo-oudenbosch.nl

Verenigingsgebouw, bezoekadres
De Vossenberg Pagnevaartweg 109
4731 AC Oudenbosch
Telefoon: 0165-202220