Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Dagtrip naar Leuven, 28-8

Voor woensdag 28 augustus heeft de werkgroep activiteiten een uitstapje per trein naar Leuven gepland. Het programma ziet er als volgt uit:

• Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats Vossenberg. Degenen die niet over eigen vervoer beschikken kunnen meerijden. Dit is in de prijs inbegrepen.
• Vertrek vanaf station Essen om 9.19 uur. Overstappen op station Mechelen.
• Om 11.00 uur: een kopje koffie/thee met een wafel, wordt aangeboden in brasserie La Royale, Martelarenplein 6 tegenover het station.
• Na de koffie wandelen we op eigen gelegenheid naar het Klein Begijnhof.
Leuven telt twee begijnhoven. Een klein en een groot. We lopen eerst in het Klein Begijnhof. Dit ontstond in de 13de eeuw en was de eerste paar eeuwen van haar bestaan afhankelijk van de nabije Sint-Geertrui-Abdij, vandaar dat het ook soms het Sint-Geertrui-Begijnhof wordt genoemd. De huidige woningen dateren hoofdzakelijk uit de 17de en 18de eeuw. Denk niet dat de tijd hier helemaal stil bleef staan. De spionnetjes die ooit omzichtig geopend werden door stille Begijnen, zijn nu vervangen door een elektronisch equivalent. De huisjes zijn tegenwoordig vaak bewoond door studenten.

• Hierna wandelen we naar de botanische “Kruidtuin” van de Universiteit van Leuven. De Kruidtuin van de universiteit van Leuven, de oudste botanische tuin van België, werd aangelegd in 1738 voor de studenten geneeskunde. Het is nu een beschermd landschap. Enkele decennia later kwam het serregebouw tot stand, waarin nu tropische en subtropische planten getoond worden. Naast een omvangrijke collectie kruiden omvat de ruim 2 hectare grote Kruidtuin ook bomen, struiken en heesters. Er zijn geregeld tijdelijke tentoonstellingen in de oranjerie, het poortgebouw en in de open lucht. Geniet van deze heerlijke tuin! Denk er aan de Kruidtuin te verlaten via de zelfde weg als u bent gekomen en stap dan aan de overzijde in de Minderbroederstraat.
• Na de bezichtiging van deze bezienswaardigheden wandelen we naar ons lunchadres.
• Om 13.15 uur: lunch in restaurant Mykene, Muntstraat 44.
• Om 14.30 uur: ontmoeting met de gidsen in restaurant Mykene
• Themawandeling: “Op stap met de Begijn” (met gidsen in Begijntjesoutfit). We wandelen langs historische gebouwen en plaatsen en bezoeken het prachtige “Groot Begijnhof”. Een Leuvense Begijn neemt je hier mee op een wandeling door het Groot Begijnhof en vertelt ons over haar dagelijkse leven in de 17de eeuw. Volgden de Begijnen toen nog de oorspronkelijke idealen van soberheid, deemoed en kuisheid? Of namen ze het niet zo nauw met hun geloften, genoten ze van de overvloedig gedekte tafels en dronken en dansten zij naar hartenlust?
• Om 16.30 uur: einde geleid bezoek. We wandelen op eigen gelegenheid weer richting station.
• De trein vertrekt om 17.07 uur, overstappen in Mechelen.

Prijs per persoon op basis van een groep van minimaal 20 deelnemers: € 52,50
(inbegrepen: vervoer, koffie met wafel, lunch, gids).
Nb. Als het minimaal aantal deelnemers niet wordt gehaald dan houdt de organisatie zich het recht voor deze dagtocht te cancelen.

U kunt zich aanmelden door te bellen of mailen met de secretaris Jac den Ouden.
Telefoon 0165-321420 of te mailen naar jacdenouden4@gmail.com
Dit bedrag graag voor 21 augustus overmaken op rekening NL67 RABO 0140786104 ten name van KBO-Oudenbosch. Bij uw betaling vermelden “dagje Leuven”.
U dient er rekening mee te houden dat er op deze dag veel moet worden gewandeld.
Namens Nieuw Elan, organisatie activiteiten KBO, Jac den Ouden.