Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Vergoeding van het bloed prikken in de poli van Oudenbosch door VGZ in 2020 en 2021

Er is blijkbaar ongerustheid ontstaan over de vergoeding van het bloed prikken in de poli van Oudenbosch door VGZ in 2020 en 2021.

Van Lotte Penning Communicatieadviseur van Diagnostiek Brabant ontvingen we het navolgende bericht:

De onrust bij uw leden in Oudenbosch is begrijpelijk. Echter is er geen reden tot zorgen.

Diagnostiek Brabant (DB) is door VGZ aangewezen als voorkeursleverancier voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek in de Bravis regio. DB en Bravis ziekenhuis hebben een samenwerking, waardoor bloedprikken bij Bravis ook valt onder de dienstverlening van DB. Bovendien heeft VGZ ook met Star-SHL als onderaannemer een contract gesloten voor 2020 en daarmee is ook de dienstverlening van Star-SHL in 2020 volledig verzekerd door VGZ.

Over 2021 kan ik vooralsnog alleen zeggen dat de betrokken partijen het komende jaar, 2020, in gesprek gaan om afspraken te maken voor 2021.

Dit is een recente ontwikkeling. Wij hebben onze verwijzers (m.n. huisartsen) hier al van op de hoogte gebracht. VGZ is zelf verantwoordelijk voor berichtgeving aan patiënten (in verband met privacywetgeving kunnen wij dat niet zelf doen), maar nu kunt u uw leden juist informeren.

Tot slot wens ik u fijne feestdagen en een gezond 2020.

Met vriendelijke groet, Lotte Penning, Communicatieadviseur
Diagnostiek Brabant
Ringbaan Zuid 42
5022 PN Tilburg