Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Cursussen IPad, Tablets en meer

Cursussen IPad

Op dit moment staan geen cursussen gepland. Afhankelijk van de vraag en de beschikbaarheid van een leraar zal in het najaar weer bekeken worden of er cursussen worden opgestart.

                   

KBO Oudenbosch heeft zojuist een reeks cursussen afgesloten. Het betrof de volgende cursussen:

a. IPad vervolgcursus (voor wat meer gevorderden)
Klik hier voor het lesprogramma.

b. Foto’s maken, bewerken en delen op Ipad

Algemene Informatie
Alle cursussen vinden plaats in een leslokaal van de Vossenberg, in een gezellige en ongedwongen sfeer. Maar u zult er wél het nodige van opsteken, dat kunnen we garanderen. We werken met kleine ‘klasjes’ zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. Ook tussen de lessen door kunt u bij ons terecht, zo wordt u bijvoorbeeld óók (gratis) geholpen met uw vragen tijdens het Repair Café, waar de docent en de cursusbegeleiders meestal aanwezig zijn. Hier wordt u één-op-één geholpen waardoor er ook ruimte is voor zaken die ‘in de klas’ niet kunnen worden behandeld. U ontvangt een hand-out met de lesstof en we geven ondersteuning en tips via de website van KBO Oudenbosch. Kortom: alle middelen worden ingezet om u méér wegwijs te maken.

 • U dient zelf te beschikken over een IPad.
 • De cursussen gaan alleen door bij voldoende belangstelling
 • Alle lessen zijn op een vaste middag, van 13.30 – 16.00 uur
 • De kosten (voor een volledige cursus) bedragen:
  voor cursus a. en b. en c.:
  20€ voor KBO/PCOB leden en 30€ voor niet-leden, inclusief koffie/thee.
  voor cursus d. :

  15€ voor KBO/PCOB leden en 20€ voor niet-leden, inclusief koffie/thee.
U kunt zich aanmelden voor een cursus of meer informatie krijgen bij de docent Henk Schell, 06 21546291 of via mail : computerhelp@kbo-oudenbosch.nl.