Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Lezingen Kunst & bezoek aan het Mauritshuis

De lezingen van Jan Kalker in het najaar van 2018 over Frans Hals en het bezoek aan het gelijknamige museum zijn erg goed bezocht en werden enthousiast ontvangen. We hebben Jan Kalker bereid gevonden ook dit najaar weer een dergelijk programma te verzorgen.

(lees verder onder de foto)

Enkele jaren geleden ging het Mauritshuis, na een ingrijpende renovatie, weer open. Het museum – gevestigd in een architectonisch bijzonder gebouw – presenteert een wereldberoemde collectie Hollandse schilderijen uit de Gouden Eeuw.

In een tweetal lezingen bespreekt de docent Jan Kalker eerst de geschiedenis van het gebouw: een fraai voorbeeld van Hollandse classicistische Barok. Daarna volgt een uitgebreid overzicht van topstukken uit dit museum. Wie kent niet Vermeers “Meisje met de parel”; Rembrandts “Anatomische Les”; “Het Puttertje” van Carel Fabritius; “De stier” van Paulus Potter? Deze – en nog veel meer – schilderijen zullen, in de twee lezingen, uitvoerig besproken worden, zodat u goed voorbereid het museum gaat bezoeken.

Mauritshuis, den Haag

Tijdens de dagexcursie naar Den Haag bekijken we eerst het gebouw, en besteden daarna, in de museumzalen, speciale aandacht aan de in de lezing besproken schilderijen!

Na de lunch bezoeken we ook nog de Galerij van Willem V aan de overkant van het plein: een mooi voorbeeld van een particuliere verzameling.

Als cursusdata zijn vastgesteld (We gaan uit van twee groepen) :

Groep 1 op dinsdag 3-9-2019 en 17-9-2019 in de Vossenberg en 1-10-2019 een bezoek aan het Mauritshuis en Galerij van Willem V.

Groep 2 op dinsdag 10-9-2019 en 24-9-2019 in de Vossenberg en 8-10-2019 een bezoek aan het Mauritshuis en Galerij van Willem V.

De lezingen in het klaslokaal van de Vossenberg zijn steeds om 14.00 uur.

Voor het museumbezoek wordt het programma (en de kosten) nog nader bekend gemaakt.

U kunt zich aanmelden door te bellen of mailen met de secretaris Jac den Ouden.

Telefoon 0165-321420 of te mailen naar jacdenouden4@gmail.com

De kosten van de cursus zijn € 28,50. Dit is exclusief de kosten voor het bezoek aan het museum, zoals de reiskosten en uw eten en drinken op deze dag.

Het bedrag graag voor 1 september overmaken op rekening NL67 RABO 0140786104 ten name van KBO-Oudenbosch. Bij uw betaling vermelden “cursus kunstgeschiedenis”.

Namens Nieuw Elan, organisatie activiteiten, Jac den Ouden.