Beste KBO-leden,
vandaag of morgen valt bij u de Ons met de nieuwsbrief van mei-juni bij u op de mat. 
Hierin werd nog niet ingegaan op een mogelijke opening van de Vossenberg omdat hierover nog geen duidelijkheid door de regering was gegeven. 
Maar deze week werd bekend dat per 1 juni weer meer locaties, zoals kappers en bibliotheken open mogen. 
Het was voor ons nog te kort dag om hier nu al een beslissing in te nemen. 
In onze nieuwsbrief van begin juni zullen we hier uitgebreid op ingaan. 
We zullen dan concreet aangeven of, en zo ja wanneer, onze activiteiten zoals; biljarten, seniorengym, koersbal en schilderen weer kunnen plaatsvinden, en onder welke voorwaarden. 
Vooraf zullen we hierover overleggen met de gastvrouwen/heren om te vragen hoe zij hierover denken.
Bingo en kaarten zullen voor de vakantieperiode nog niet kunnen worden georganiseerd.
Houdt nog even moed het eind van de tunnel is in zicht.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Jac.

 

 

 

Wordt uw wereld door de coronacrisis wel érg klein? Sluit u dan aan bij Onze Belcirkels. U belt met KBO-leden uit uw eigen omgeving. Zónder tussenkomst van ingewikkelde systemen. Zo vaak en zolang als u wilt. Veilig en vertrouwd.https://kbo-brabant.nl/belcirkels/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZOMERSCHOOL

U begrijpt dat door de maatregelen rond de corona crisis de uitreiking van het boekje op 25 maart geen doorgang kan vinden. Heel jammer omdat veel al in gang was gezet, maar veiligheid gaat voor alles.

Omdat de punten van zowel Surplus en stichting Groenhuysen gesloten zijn voor activiteiten is het boekje daar nu niet op te halen.

We bezinnen ons op mogelijkheden om het boekje met het Zomerschoolprogramma van 2020 nu op een andere manier bij onze deelnemers te krijgen.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beste leden,

Voor senioren is het Coronavirus een groot risico dat ze, na besmet te zijn, daadwerkelijk ziek worden.

Onze vereniging neemt de verantwoordelijkheid om te doen wat ingevolge de algemene richtlijnen van het RIVM, en die van de regionale GGD, nodig is.
Tevens nemen we het advies van KBO-Brabant over.

Alle activiteiten van KBO-Oudenbosch, in de Vossenberg, worden met ingang van maandag 16 maart, tot nadere berichtgeving opgeschort.
De geplande jaarvergadering van maandag 16 maart 2020 wordt geannuleerd en uitgesteld tot een latere datum.

Zodra de omstandigheden het organiseren van activiteiten weer mogelijk maken wordt u hiervan op onze website, Facebook en per mail op de hoogte gebracht.

Namens het bestuur,
Jac den Ouden, secretaris.