Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

Onze vereniging, KBO-Oudenbosch:

  • komt op voor de senioren in Oudenbosch
  • stimuleert hen tot maatschappelijke participatie
  • inspireert hen hun talenten te gebruiken voor elkaar en de maatschappelijke omgeving.

Dit alles vanuit christelijke waarden en normen, die uiteraard mee ontwikkelen met de tijd en de leden.

Het motto van KBO-Oudenbosch, luidt kort en krachtig: Samen actief en inspirerend voor alle senioren!

KBO-Oudenbosch wil haar positie als belangenorganisatie versterken. Met als doel dat zij in 2020 een bloeiende seniorengemeenschap is met een belangrijke positie in de lokale omgeving.

KBO-Oudenbosch wil een aantrekkelijke organisatie zijn voor alle personen van 50 jaar en ouder in de kern Oudenbosch.

KBO-Oudenbosch telt ca. 800 leden en maakt als afdeling deel uit van de provinciale bond KBO-Brabant. Uiteraard is er overleg met de landelijk opererende Unie KBO.

Daarmee behoren we tot de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat KBO hiermee een serieuze gesprekspartner is in politieke en maatschappelijke zaken, zowel op landelijk als op regionaal/plaatselijk niveau.

Bestuur

Voorzitter J.G. Lindenhof (Jan)
T   0165 – 317534  of  06  – 10829305
E   lindenhof@gmail.com
Vice-voorzitter M.J.A. Timmermans (Jan)
T   0165 – 313519
E   jantim@caiway.net
Secretaris J.J.J. den Ouden (Jac)
Wilgenstraat 16
4731 BK Oudenbosch
T   0165 – 32 14 20 of 06-20578406
E   jacdenouden4@gmail.com
secretaris@kbo-oudenbosch.nl
Penningmeester M.C.P. Jansen – van Nijnatten (Riet)
T   0165 – 316414
E   mcp.jansen@gmail.comBankrekening NL67 RABO 0140 7861 04
tnv. KBO Oudenbosch
Leden A.M. Korpel (Ton)
T   0165 – 883268 of  06 – 12593832
E   ton.korpel@gmail.com
A.M.C. Vroegrijk (Ad)
T   0165-316102
E   avroegrijk@gmail.com
Ledenadministratie J.P. Gildemeijer (Jan)
T   0165 – 314062 of  06 – 19015856
E   Gildemeijer1943@gmail.com
Administrateur
Conny Mertens-Geers
T   0165-314575 of  06 24362605
E   conny.mertens-geers@hotmail.com
Website & Facebook,
en manus van alles 
Henk Schell
T   06 21546291
E   henk_schell@msn.com
Secretariaat Wilgenstraat 16
4731 BK Oudenbosch
Telefoon: 0165-321420
E-mail: secretaris@kbo-oudenbosch.nl
Postadres

 
postbus 243
4730 AE Oudenbosch
KvK 20140247
Verenigingsgebouw De Vossenberg
Pagnevaartweg 109
4731 AC Oudenbosch
 Bankrekening NL67 RABO 0140 7861 04
tnv. KBO Oudenbosch