WELKOM OP DE WEBSITE VAN KBO OUDENBOSCH

KBO Oudenbosch richt zich op de senioren vanaf 50 jaar in Oudenbosch en stelt ontmoeten en belangenbehartiging centraal.

 

Het lidmaatschap is persoonlijk

De contributie bedraagt € 25,00 per jaar. Onze vereniging is opgericht op 16 september 1949 en heeft zijn bestaansrecht inmiddels bewezen.

 

Doel van de vereniging:

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen in de samenleving en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimst zin des woords.

 

Middelen om dit doel te bereiken:

 

verlenen van diensten en behartigen van individuele belangen van de leden

a. behartigen van collectieve en, waar relevant, individuele belangen van ouderen

b. het vertegenwoordigen van de belangen van ouderen bij overheden en andere instanties

c. samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel

d. organiseren van sociaal-culturele activiteiten

e. aanwenden van andere wettige middelen

De vereniging is een afdeling van KBO Brabant

 

Het hoogste besluitvormende orgaan is de (Algemene Ledenvergadering)

 

De informatie over de bestuursleden en andere medewerkers kunt u vinden onder het tabblad onze vereniging en daarna bestuur.

 

Het ledenaantal eind 2023 was 676.