Ook dit jaar kunt u zich weer opgeven voor financiële ondersteuning voor deelname aan activiteiten van de KBO-Oudenbosch. 

Voor een aantal van onze activiteiten kunt u subsidie aanvragen, te weten:

  • Lidmaatschap van de KBO à 25 Euro per jaar.
  • Deelname aan activiteiten zoals, biljarten, schilderen, koersbal en Bewegen voor Ouderen.
  • De jaarreis à ongeveer 75 Euro. (De bijdragen voor 2020 staat nog niet vast).
  •  

Voor 2020 bedraagt de maximale bijdrage 150 Euro per gezinslid.

Meldt u aan bij www.meedoenhartvanwestbrabant.nl.

Vindt u dit te moeilijk Ton Korpel 0165-883268 helpt u graag met uw aanvraag.