Samen actief en inspirerend voor alle senioren

Activiteiten

Activiteiten 

KBO-Oudenbosch biedt haar leden een keur aan activiteiten.
Dat kan éénmalige evenementen betreffen, maar ook activiteiten die periodiek worden herhaald.

Hieronder vindt u een beknopt overzicht.

Ouderenadviseurs/cliëntenondersteuners

Dit zijn getrainde vrijwilligers die onze leden kunnen helpen de weg te vinden bij een hulpvraag.
Deze vrijwilligers kennen het aanbod én de weg binnen uw gemeente en kunnen u daarom een goed advies geven. Klik hier voor meer informatie.

Belastinginvullers

Onze belastinginvullers zijn elk voorjaar weer belangeloos actief om aangiftes van onze leden in te vullen.  Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aangifte?  Dient u een aanvraag in voor huursubsidie of een tegemoetkoming van de zorgkosten?  Schroom niet maar bel even met Ton Korpel, telefoon  0165-883268 of mail ton.korpel@gmail.com

Gezamenlijk met KBO’s-Halderberge, PCOB en de Zonnebloem.

Januari  de Seniorenexpo Veldhoven. Organisatie KBO-Oud-Gastel.
Maart
 samen met de Zonnebloem een voorjaarsmodeshow in de Zellebergen

April  Koningsdag biljarttoernooi. Organisatie KBO Oud-Gastel.
Juli en augustus  diverse cursussen en uitstapjes van de zomerschool. Organisatie KBO-Hoeven.
Oktober  samen met de Zonnebloem een najaarsmodeshow in de Zellebergen.
December samen met de Zonnebloem vieren we elk jaar Advent in Fidei.  Altijd weer een stemmig gebeuren. Vaak is er in de kersttijd een kerstconcert in Bovendonk van KBO-Brabant.

Vaste terugkerende activiteiten

Heel het jaar zijn er onze vaste activiteiten. De  organisatie van deze activiteiten valt van oudsher onder de verantwoording van het bestuur.

Elke dag

Biljarten. Het biljarten is nog steeds een populaire sport voor onze mannelijke senioren.

Elke week

Schilderen,  koersbal (twee keer per week), Engelse les voor gevorderden en beter bewegen voor ouderen.

Elke maand

Bingo en kaarten. De maandelijkse bingo en het kaarten mogen zich elke maand weer verheugen in een grote, vaste groep deelnemers.

Elk jaar

Juni de jaarlijkse busreis. Een dagreis waar vele ouderen elk jaar weer naar uitkijken.
Oktober dag van de ouderen.
November Sinterklaasmiddag.

De activiteitenwerkgroep ‘Nieuw Elan’

Deze werkgroep organiseert jaarlijks  veel activiteiten voor u. Hieronder volgt een kort overzicht. Voor meer informatie, klik hier.

  • Repair Café, elke eerste en derde woensdag van de maand
  • Computerhulp
  • Natuurwandeling met Jan, elke tweede donderdag van de maand
  • Opera, Operette, Musicalvoorstellingen in de Zellebergen, in de wintermaanden
  • Cursussen voor IPad en Tablets, in najaar en voorjaar
  • Uitstapjes, enkele keren per jaar
  • Themamiddagen

(update januari 2018)