Dienstenorganisatie van vrijwilligers “Graag Gedaan” heeft als doel inwoners van de Gemeente Halderberge te helpen die zelfstandig wonen en bepaalde zaken niet meer zelf kunnen doen.

En geen beroep meer kunnen doen op hun directe omgeving, zoals kinderen, familie, vrienden of buren.

 

Maar ook in andere gevallen. Zoals men bijvoorbeeld voor het verrichten van een klus, of een andere activiteit, niet over voldoende (financiële) middelen of mogelijkheden beschikt of niet in staat is tengevolge van ziekte, een beperking of welke kwetsbaarheid dan ook bepaalde zaken te verrichten. “Graag Gedaan” helpt en ondersteunt dan.

 

“Graag Gedaan” helpt in beginsel iedereen. De hulp is niet uitsluitend gericht op ouderen. Leeftijd is niet bepalend.

Hulp en ondersteuning

●Wij helpen en ondersteunen u bij zaken zoals:
● Vervoer met begeleiding naar huisarts of specialist
● Klusjes in en om de woning en tuin
● Boodschappen doen, samen met u of voor u
● Kleine aanpassingen in uw woning
● Helpen met het bijhouden van uw administratie, invullen formulieren
● Uitleg van het gebruik van computer / tablet en het oplossen van problemen
● Sneeuw ruimen en zout strooien

Bescheiden bedrag als vergoeding kosten
“Graag Gedaan” vraagt een bescheiden bedrag van € 2,50 per half uur. De vervoerskosten (vervoer met begeleidiing naar b.v huisarts of specialist) bedragen € 0,30 per kilometer. Beide bedragen dienen als tegemoetkoming in de algemene kosten. De vrijwilligers doen hun werk volledig belangeloos. En ontvangen derhalve geen vergoeding. De maximale tijdsduur van een “klus” hebben wij ingeschaald op ongeveer 2 uur. De “dienstdoende” vrijwilliger (hij/zij) bepaalt volkomen zelfstandig ter plaatse of en in welke mate deze tijdsduur eventueel overschreden zou kunnen worden. Uitgangspunt is echter wel, dat “Graag Gedaan” een klussendienst is met als oogpunt en doel kwetsbaren in de Gemeente Halderberge te helpen. Een dienstenorganisatie van vrijwilligers.

 

VOG
Alle vrijwilligers beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en een badge met pasfoto om zich te kunnen legitimeren.

Als u van de diensten van de vrijwilligers van “Graag Gedaan” gebruik zou willen maken, dan kunt u via onderstaand telefoonnummer van Surplus Welzijn contact opnemen:

BEL: 0165 – 31 31 00

“Graag Gedaan” is een initiatief van de SOH (Samenwerkende Ouderenorganisaties Halderberge) en wordt gesteund door de Gemeente Halderberge en Surplus Welzijn