Welkom bij WMO uitleg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Het doel van deze wet is het ‘meedoen’. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen meedoen in de samenleving. 

Per 1 januari 2015 is de WMO gewijzigd. Vanaf dit moment is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van WMO. Samen met inwoners heeft ook uw gemeente plannen gemaakt wat betreft de maatschappelijke ondersteuning. Deze plannen moeten binnen de prestatievelden vallen die door het ministerie van VWS opgesteld zijn. Hoe uw eigen gemeente invulling geeft aan de WMO kan verschillen van andere gemeenten. Daarnaast hield deze wijziging in dat u een eigen bijdrage moet leveren voor het ontvangen van ondersteuning. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en uw vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage.

Wanneer u bepaalde beperkingen hebt waardoor u niet meer goed kunt deelnemen aan de samenleving heeft u misschien recht op een WMO-voorziening. Doordat de regels wat betreft de WMO per gemeente verschillen is er voor veel mensen onduidelijkheid. 

Neem voordat u contact opneemt met de Gemeente Halderberge contact  op met onze ouderenadviseur Margret Lambregts. De contactgegevens van Marion Labregts staat onder het tabblad contacten.